Giải VBT ngữ văn 6 bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 28 VBT ngữ văn 6 tập 1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 28 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Câu 2

Câu 2 (trang 28 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Câu 3

Câu 3 (trang 29 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Câu 4

Câu 4 (trang 29 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Câu 5

Câu 5 (trang 30 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Câu 6

Câu 6 (trang 30 VBT Ngữ văn 6, tập 1):

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài