Mục I, mục II - Phần A - Trang 66,67 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 66,67 VBT vật lí 9 Mục I - Từ phổ, mục II - Đường sức từ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Từ phổ và mục II - Đường sức từ

Lời giải chi tiết

I - TỪ PHỔ

1. Thí nghiệm

C1:

Xung quanh nam châm, các mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa dần.

2. Kết luận

Trong từ trường của thanh nam châm, mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, những đường này càng thưa dần.

II - ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ

C2:

Trên mỗi đường sức từ, kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định.

C3:

Bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều đi vào cực Nam và đi ra từ cực Bắc của thanh nam châm.

2. Kết luận 

- Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một đường sức từ. Cực Bắc của kim này nối với cực Nam của kim kia.

- Mỗi đường sức từ có một chiều xác định. Bên ngoài nam châm, các đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào cực nam của nam châm.

- Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close