Mục I - Phần A - Trang 102 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 102 VBT vật lí 9 Mục I - Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 37

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. 

Lời giải chi tiết

I - CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ

2. Nguyên tắc hoạt động

C1:

Có. Dòng điện xoay chiều sẽ xuất hiện khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều. Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trường biến thiên; số đường sức từ của từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên, do đó trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng làm cho đèn sáng.

C2:

Muốn có dòng điện chạy qua dây dẫn thì phải đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều

Thì trong cuộn dây thứ cấp đó có dòng điện xoay chiều, vậy ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có một dòng điện xoay chiều.

3. Kết luận

Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đàu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close