Phần câu hỏi bài 4 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 98 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(\widehat B = {60^o},BC = 8.\) Khi đó :

Cạnh \(AB\) bằng :

(A) \(4\sqrt 3 \)                     (B) \(4\)

(C) \(8\sqrt 3 \)                     (D) \(\dfrac{{8\sqrt 3 }}{3}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : \(c = a.\sin C = a.\cos B \)\(= b.\tan C = b.\cot B \) để tìm độ dài cạnh \(AB.\)

Lời giải chi tiết:

Tam giác \(ABC\) vuông có  : \(AB = BC.\cos B = 8.\cos{60^o} \)\(= 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 4.\)

Đáp án cần chọn là B.

Câu 13

Cạnh \(AC\) bằng :

(A) \(\dfrac{{8\sqrt 3 }}{3}\)             (B) \(8\sqrt 3 \)

(C) \(4\)                     (D) \(4\sqrt 3 \)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : \(b = a.\sin B = a.\cos C \)\(= c.\tan B = c.\cot C \) để tìm độ dài cạnh \(AC.\)

Lời giải chi tiết:

Tam giác vuông \(ABC\) có : \(AC = BC.{\mathop{\rm \sin B}\nolimits}  \)\(= 8.\sin{60^o} = 8 \cdot \dfrac{{\sqrt 3 }}{2} = 4\sqrt 3 .\)

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close