B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 71, 72 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu chức năng Borders . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần C

Tìm hiểu chức năng  trong thẻ Home, giải thích với bạn chức năng mà em tìm hiểu được

Lời giải chi tiết:

 trong thẻ Home có chức năng tạo đường viền, khung nhấn mạnh văn bản.

Ghi nhớ

Phần mềm soạn thảo văn bản có thể giúp em:

-  Gõ kí tự tạo ra các đoạn văn bản tiếng Việt, lưu thành tệp

- Thay đổi nhiều kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nahu

- Sửa đổi, bổ xung một đoạn trong văn bản

-  Chèn hình, tranh ảnh, bảng vào văn bản

- Chỉnh sửa, xóa, cắt, dán hình, tranh ảnh

- In văn bản ra giấy

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close