B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 4 tin học 4)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 79, 80 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chia lớp thành các nhóm nhỏ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần B

Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Em thuyết trình bài trình chiếu có chủ đề Giới thiệu trường em trước nhóm. Lắng nghe ý kiến nhận xét của thầy/ cô và các bạn.

Ghi nhớ

Trên trang trình chiếu không nên có quá nhiều chữ.

Em có thể chèn vào bài trình chiếu tranh ảnh minh họa có sẵn hoặc tìm kiếm trên Internet. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close