B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Giải phầnVB. Hoạt động thực hành bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết lệnh để Rùa viết các dòng chữ theo mẫu . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết lệnh để Rùa viết các dòng chữ theo mẫu

Lời giải chi tiết:

- Label [TOI YEU VIET NAM]

- RT

Label [TOI YEU VIET NAM]

-Label [THU DO HA NOI]

RT 90

Label [THU DO HA NOI]

Câu 2

Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau. Điền kết quả vào chỗ chấm (. . .)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close