A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 2)

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 34, 35 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, nối theo mẫu. . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trao đổi với bạn, nối theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em và bạn thực hiện các yêu cầu sau:

a) Mở chương trình Paint.

b)Vẽ hình rồi tô màu cho hình theo mẫu, lưu bài vẽ có tên lần lượt là Bài vẽ 1 và Bài vẽ 2 vào thư mục của em trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

a) Em nháy chọn chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình máy tính để khởi động chương trình.

b)

- Để vẽ hình đèn giao thông:

Bước 1. Em chọn nét vẽ hình chữ nhật, chọn độ dày nết vẽ 1 px và vẽ hình chữ nhật theo chiều dọc. Em vẽ thêm một hình chữ nhật nhỏ hơn làm cột đèn giao thông

Bước 2. Em vẽ một hình chữ nhật nhỏ hơn nằm trong hình chữ nhật đã vẽ.

Bước 3. Em chọn nét vẽ hình tròn, vẽ ba hình tròn nằm trong hình chữ nhật.

Bước 4. Em chọn công cụ tô màu và tô màu hình vẽ đèn giao thông theo mẫu.

Bước 5. Em chọn File -> Save as -> mở ra thư mục của em trên máy tính -> gõ tên Bài vẽ 1 và nháy chọn Save

- Để vẽ hình con diều:

Bước 1. Em chọn nét vẽ đường thẳng, độ dày nét vẽ 1px và vẽ theo mẫu để được mặt con diều.

Bước 2. Em chọn nét vẽ đường gấp khúc để vẽ dây diều.

Bước 3. Em chọn nét vẽ tam giác để vẽ hình trang trí trên dây diều.

Bước 4. Em chọn công cụ tô màu và tô màu hình vẽ con diều theo mẫu.

Bước 5. Em chọn File -> Save as -> mở ra thư mục của em trên máy tính -> gõ tên Bài vẽ 2 và nháy chọn Save

Câu 3

Em và bạn trao đổi cách đổi tên hai bài vẽ ở hoạt động 2 thành tên Đèn giao thông và Con diều.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Em nháy phải chuột chọn vào tên tệp Bài vẽ 1, chọn Rename

Bước 2. Em gõ tên tệp thành Đèn giao thông và nhấn Enter.

Bước 3. Em nháy phải chuột chọn vào tên tệp Bài vẽ 2, chọn Rename

Bước 4. Em gõ tên tệp thành Con diều và nhấn Enter.

Câu 4

Em mở bài vẽ Đèn giao thông, vẽ thêm chiếc ô tô bên cạnh chiếc đèn giao thông rồi lưu bài vẽ vào thư mục của em trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Em có thể vẽ theo mẫu sau:

 

 

 

Câu 5

Mở bài vẽ Con diều, sử dụng công cụ sao chép để sao chép thành nhiều con diều khác. Vễ thêm mặt trời và các đám mây rồi tô màu để bức bức tranh sinh động hơn.

Lời giải chi tiết:

Em có thể vẽ theo mẫu sau:

 
Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close