A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Mở bài trình chiếu có tên Phương tiện giao thông đã tạo ở Bài 4

b) Thêm một tranh trình chiếu mới

c) Chèn hình ảnh một phương tiện giao thông vào trang trình chiếu mới.

Lời giải chi tiết:

a) Em mở bài trình chiếu Phương tiện giao thông

b) Em nháy chọn New Slide

c) Em nháy chọn Insert -> Picture -> Mở ra thư mục có chứa hình ảnh -> Nháy chọn vào hình ảnh của phương tiện giao thông em đã lưu -> Insert

Câu 2

Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh

Quan sát thao tác của thầy cô giáo rồi tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh theo hướng dẫn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close