C. Hoạt động ứng dụng - Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 168 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hiểu thực tế địa phương về việc gia đình, nhà trường và xã hội đã chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc chuyện em đã tham gia công tác xã hội như thế nào.

Lời giải chi tiết

Em chủ động tìm hiểu và hoàn thành bài tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close