B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28A: Ôn tập 1

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 107 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo

Đọc cho người thân nghe những đoạn văn, đoạn thơ em đã đọc thuộc lòng ở lớp

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 28A: Ôn tập 1
Gửi bài