C. Hoạt động ứng dụng - Bài 25B: Không quên cội nguồn

Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động ứng dụng trang 82 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo

Đọc thuộc lòng cho người thân nghe 4 khổ thơ cuối hoặc cả bài Cửa sông

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 25B: Không quên cội nguồn
Gửi bài