C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21A: Trí dũng song toàn

Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động ứng dụng trang 32 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Kể lại cho người thân nghe câu chuyện Trí dũng song toàn. Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện

Em xem lại nội dung câu chuyện rồi kể lại.

Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 21A: Trí dũng song toàn
Gửi bài