C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17B: Những bài ca lao động

Giải bài 17B: Những bài ca lao động phần hoạt động ứng dụng trang 187 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hỏi người thân để biết thêm các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về lao động sản xuất.

Lời giải chi tiết:

1/ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

2/ Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

3/ Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống

 4/ Lúa khô nước cạn ai ơi,

Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu.

5/ Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều.

6/ Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa

Câu 2

Đọc cho người thân nghe mẫu đơn xin học em vừa hoàn thành ở lớp.

Lời giải chi tiết:


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close