B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10C: Ôn tập 3 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 10C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 109 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo

Đề bài

Cùng người thân tìm đọc thành ngữ, tục ngữ về chủ đề Đoàn kết.

Lời giải chi tiết

Gợi ý:

- Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

-   Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

-   Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

- Lá lành đùm lá rách.

- Đoàn kết thì sống , chia rẻ thì chết.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10C: Ôn tập 3
Quảng cáo
list
close
Gửi bài