B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10A: Ôn tập 1 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 10A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 103 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cùng người thân tìm đọc các thành ngữ, tục ngữ nói về lòng nhân ái.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

- Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

- Nhường cơm sẻ áo.

- Thương người như thể thương thân.

-   Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Câu 2

Chơi trò chơi: Tìm 10 từ có tiếng nhân với nghĩa là "người" hoặc "lòng thường người"

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Nhân từ

- Nhân tâm

- Nhân hậu

- Nhân đức

- Nhân tài

- Nhân dân

- Nhân đạo

- Nhân nghĩa

- Nhân ái

- Công nhân

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài