B. Hoạt động thực hành - Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm

Giải bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 53, 54 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trò chơi: Chọn từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực

- Chia lớp thành 2 đội chơi. Cử 1 bạn làm trọng tài.

- Mỗi đội chơi nhận một hộp chứa các thẻ từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ “trung thực”.

(chính trực, ngay thẳng, dối trả, thật thà, gian dối, thật lòng, ngay thật, chân thật, thành thật, thật tâm, lừa dối, thẳng tính, gian lận, thật tình, lừa đảo, bộc trực, gian trá, thẳng thắn, lừa lọc, gian ngoan, gian giảo)

- Thảo luận, xếp từ vào 2 nhóm: cùng nghĩa và trái nghĩa

- Hết thời gian, hai đội dừng chơi, trọng tài tính điểm. Đội nào xếp được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

a) Mỗi bạn nói một câu có từ cùng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ "trung thực".

    b) Viết vào vở câu em vừa nói.

Lời giải chi tiết:

- Tính tình anh ấy bộc trực, thẳng thắn nên rất được lòng mọi người.

- Không được gian lận trong thi cử.

- Kẻ dối trá không bao giờ lấy được lòng tin của người khác.

Câu 3

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng”?

a. Tin vào bản thân mình

b. Quyết định lấy công việc của mình

c. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

d. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác

Lời giải chi tiết:

Dòng nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng” là: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

=> Đáp án: c

Câu 4

a) Nghe – viết: Những hạt thóc giống (từ Lúc ấy đến ông vua hiền minh.)

    b) Đổi vở cho bạn để soát và sửa lỗi.

Câu 5

Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b):

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close