B. Hoạt động thực hành - Bài 4A: Làm người chính trực

Giải bài 4A: Làm người chính trực phần hoạt động thực hành trang 43, 44 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là những tiếng có nghĩa.

a) Mưa / mùa xuân / xôn xao / , phơi phới ... Những / hạt mưa / bé nhỏ / , mềm mại / , rơi / mà / như / nhảy nhót.

b) Nhân dân ghi nhớ công ơn Chữ Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mất tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

(Theo Hoàng Lê)

Từng nhóm viết kết quả ra giấy khổ to hoặc bảng nhóm.  

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Thi tìm nhanh từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây:

a) ngay

b) thẳng

c) thật

Lời giải chi tiết:

Tiếng

Từ ghép

Từ láy

ngay

ngay thẳng

ngay ngáy, ngay ngắn

thẳng

thẳng tắp, thẳng băng, đường thẳng

thủng thẳng, thẳng thắn

thật

chân thật, sự thật, thẳng thật

thật thà

Câu 3

a) Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu đến rặng dừa nghiêng soi.)

     b) Đổi bài cho bạn để soát và sửa lỗi.

Câu 4

Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b):

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close