B. Hoạt động thực hành - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc

Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động thực hành trang 42, 43, 44 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điền cặp quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo các câu ghép:

a. .... chủ nhật này trời đẹp ..... chúng ta sẽ đi cắm trại.

b. .... bạn Nam phát biếu ý kiến ..... cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.  

c. ..... ta chiếm được ngọn đồi này ..... trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Nếu … thì…; nếu mà … thì ….; hễ … thì ….; hễ mà …. thì…; giá mà… thì…

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a.Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b. Hễ bạn Nam phát biếu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.  

c. Nếu mà ta chiếm được ngọn đồi này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Thêm vào mỗi chỗ trống một quan hệ từ và về câu thích hợp để tạo thành câu ghép:

a. Hễ em làm xong các bài tập Tiếng Việt........................

b. Nếu chúng ta chu quan.............................

c. .................... thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để thêm cặp quan hệ từ và vế câu phù hợp vào chỗ trống.

Ví dụ: Nếu … thì…; nếu mà … thì ….; hễ … thì ….; hễ mà …. thì…; giá mà… thì…

Lời giải chi tiết:

a. Hễ em làm xong các bài tập Tiếng Việt thì Ngọc lại mượn vở của em.

b. Nếu chúng ta chủ quan thì chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại.

c. Nếu mà Hồng chăm chỉ hơn thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

a) Nghe thầy cô đọc, viết vào vở bài thơ sau:

Hà Nội

(Trích)

                                    Hà Nội có chong chóng

                                    Cứ tự xoay trong nhà

                                    Không cần trời nổi gió

                                    Không cần bạn chạy xa

 

                                    Hà Nội có Hồ Gươm

                                    Nước xanh như pha mực

                                    Bên hồ ngọn Tháp Bút

                                    Viết thơ lên trời cao.

 

                                    Mấy năm giặc bắn phá

                                    Ba Đình vẫn xanh cây

                                    Trăng vàng chùa Một Cột

                                    Phủ Tây Hồ hoa bay

(Trần Đăng Khoa)

Chú ý viết hoa đúng các tên riêng trong bài.

b) Đổi bài với bạn để soát lỗi.

Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu ở dưới:

Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời...

(Theo TRẦN NHUẬN MINH)

a. Tìm trong đoạn văn và viết lại vào vở:

- Danh từ riêng là tên người

- Danh từ riêng là tên địa lí

b. Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)

- Danh từ riêng là người: Nhụ

- Danh từ riêng là tên địa lí: Bạch Đằng Giang, Mõm Cá Sấu

b) Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó

Viết vào phiếu học tập một số tên người, tên địa lí mà em biết (chia sẻ vứi bạn trong nhóm về kết quả của em)


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi hoàn thành bài.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close