Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 29, 30 - Tuần 26 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 - Tiết 1 - Tuần 26 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Quảng cáo

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé💘

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Tôm càng và Cá con (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 68) và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Hoàn thành sơ đồ để thể hiện việc Tôm Càng đã làm để cứu Cá Con:

Tôm càng ⟶ .....  ⟶ ..... ⟶ xô bạn vào ⟶ ....

b. Qua câu chuyện em rút ra được bài đọc gì?

Trả lời:

a. Hoàn thành sơ đồ:

Tôm Càng ⟶ búng càng  ⟶ vọt tới  ⟶ xô bạn vào ⟶ ngách đã nhỏ.

b. Qua câu chuyện, em rút ra được bài học: Là bạn tốt thì phải sẵn sàng cứu nhau khi hoạn nạn.

Câu 2. Điền r, d hay gi  vào chỗ trống?

a. ....ải thưởng.

b. .....o dự 

c. .....ỏ cua

d. ....ải rác

e. ....ãy núi

g. ....ải lụa

Trả lời:

a. giải thưởng

b. do dự

c. giỏ cua

d.  rải rác

e. dãy núi

g. dải lụa

Câu 3. Gạch dưới  những từ chỉ tên các loài cá không cùng nhóm:

a. Cá nước mặn (cá biển): cá thu, cá chim, cá mè, cá nục, cá heo, cá voi.

b. Cá nước ngọt (cá ở ao, sông, hồ): cá trê, cá rô, cá chép, cá mập, cá diếc.

Trả lời:

a. Cá nước mặn (cá biển) : cá thu, cá chim, cá mè, cá nục, cá heo, cá voi.

b. Cá nước ngọt (cá ở ao, sông, hồ) : cá trê, cá rô, cá chép, cá mập, cá diếc.

Câu 4. Viết lời đáp của em cho mỗi trường hợp sau:

a. Em mượn bạn cuốn sách hay, bạn đồng ý. Em sẽ nói:

b. Em xin phép mẹ đi chơi. Mẹ đồng ý, trước khi em sẽ nói với mẹ:

Trả lời:

a. Em mượn của bạn cuốn sách hay, bạn đồng ý. Em sẽ nói :

- Mình cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ trả lại bạn sớm.

b. Em xin phép mẹ đi chơi. Mẹ đồng ý, trước khi đi em sẽ nói với mẹ :

- Con cảm ơn mẹ. Con sẽ về nhà sớm ạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải