Quảng cáo
 • Phương pháp giải bài toán công việc chung, công việc riêng

  Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 8 giờ sẽ hoàn thành xong, nếu người thứ nhất làm việc một mình thì sau 12 giờ sẽ xong. Hai người cùng làm chung một công việc thì sẽ hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì người thứ nhất nghỉ việc ...

  Xem chi tiết
 • Bài tập tự luyện: Bài toán công việc chung, công việc riêng

  Có ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 8 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải 3 giờ mới xong... Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 3 giờ thì người thợ chính bận việc nên để người thợ phụ hoàn thành nốt công việc đó trong 6 giờ ...

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo