Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 67 VBT lịch sử 7: Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI - XVIII là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI - XVIII là gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai:

☐ Sự phát triển của thơ Nôm, truyện Nôm.

☐ Sự phục hồi và phát triển của nghệ thuật dân gian.

☐ Văn học dân gian phát triển phong phú.

☐ Tuồng, chèo, cải lương phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Văn học và nghệ thuật dân gian

Lời giải chi tiết

☒ Tuồng, chèo, cải lương phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài