Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 64 VBT lịch sử 7: Phân tích nguyên nhân trực tiếp và hậu quả của hai cuộc chiến tranh phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích nguyên nhân trực tiếp và hậu quả của hai cuộc chiến tranh phong kiến lớn ở thế kỷ XVI và thế kỷ XVII theo các ý sau:

Cuộc chiến thứ nhất:

- Tên gọi

- Nguyên nhân trực tiếp

- Hậu quả

Cuộc chiến thứ hai:

- Tên gọi

- Nguyên nhân trực tiếp

- Hậu quả:  

+ Đối với nhân dân

+ Đối với đất nước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều và mục 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, suy luận, trả lời tóm tắt.

Lời giải chi tiết

* Cuộc chiến thứ nhất:

- Tên gọi: Chiến tranh Nam - Bắc triều

- Nguyên nhân trực tiếp:

+ Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc (Bắc triều).

+ Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa, lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc”(Nam triều).

=> Chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra.

- Hậu quả: sản xuất đình trệ, làng mạc bị tàn phá. Nhân dân đói khổ, bị bắt đi lính, đi phu.

* Cuộc chiến thứ hai:                      

- Tên gọi: Chiến tranh Trịnh - Nguyễn

- Nguyên nhân trực tiếp: năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Nguyễn Hoàng (con thứ của Nguyễn Kim) vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam.

=> Bùng nổ chiến tranh Trịnh - Nguyễn với hai thế lực ở hai miền.

- Hậu quả:

+ Đối với nhân dân: bị lôi kéo vào các cuộc chiến, li tán, đói khổ.

+ Đối với đất nước: ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Chia rẽ sức mạnh dân tộc khi có ngoại xâm đến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài