Bài tập 4 trang 34 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 34 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân phát triển văn hóa thời Lý

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân phát triển văn hóa thời Lý:

☐ Giáo dục phát triển               

☐ Phật giáo phát triển

☐ Cả hai nguyên nhân đều đúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Giáo dục và văn hóa, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Cả hai nguyên nhân đều đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài