Bài tập 4 trang 22 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 22 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào đầu câu không phù hợp về việc Thái hậu họ Dương suy tôn Lê Hoàn lên làm vua

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào đầu câu em cho là không phù hợp về việc Thái hậu họ Dương suy tôn Lê Hoàn lên làm vua:

☐ Vua Đinh vừa mất, người kế vị Đinh Toàn còn nhỏ tuổi.

☐ Quân Tống đang ngấp nghé ở biên cương chuẩn bị xâm lược nước ta.

☐ Lê Hoàn được lòng người quy phục, quan lại ủng hộ.

☐ Bà Thái hậu họ Dương có tình cảm với Lê Hoàn.

☐ Lê Hoàn là người tài giỏi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tình hình nước ta cuối thời Đinh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Bà Thái hậu họ Dương có tình cảm với Lê Hoàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài