Bài tập 4 trang 19 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 19 VBT lịch sử 7: Dựa vào nội dung Bài 8 SGK, hãy điền tên và địa điểm của 12 sứ quân vào lược đồ dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung Bài 8 SGK, hãy điền tên và địa điểm của 12 sứ quân vào lược đồ dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô.

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài