Bài tập 2 trang 92 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 92 VBT lịch sử 8: Xác định các sự kiện, nhân vật lịch sử dưới đây thuộc phong trào đấu tranh nào

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào cột Phong trào đấu tranh để xác định các sự kiện, nhân vật lịch sử dưới đây thuộc phong trào đấu tranh nào.

Sự kiện, nhân vật lịch sử

Phong trào đấu tranh

Phong trào chống xâm lược

(1858-1884)

Phong trào Cần Vương

(1885-1896)

Phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản (đầu thế kỉ XX)

Đốt tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông

 

 

 

Trương Định

 

 

 

Nguyễn Hữu Huân

 

 

 

Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

Nguyễn Tri Phương

 

 

 

Phạm Văn Nghị

 

 

 

Chiến thắng Cầu Giấy lần 1

 

 

 

Hoàng Diệu

 

 

 

Chiến thắng Cầu Giấy lần 2

 

 

 

Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2

 

 

 

Hàm Nghi

 

 

 

Tôn Thất Thuyết

 

 

 

Khởi nghĩa Ba Đình

 

 

 

Phạm Bành, Đinh Công Tráng

 

 

 

Khởi nghĩa Bãi Sậy

 

 

 

Nguyễn Thiện Thuật

 

 

 

Khởi nghĩa Hương Khê

 

 

 

Phan Đình Phùng

 

 

 

Cao Thắng

 

 

 

Khởi nghĩa Yên Thế

 

 

 

Hoàng Hoa Thám

 

 

 

Phong trào Đông Du

 

 

 

Phan Bội Châu

 

 

 

Đông Kinh nghĩa thục

 

 

 

Lương Văn Can

 

 

 

Vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì

 

 

 

Phan Châu Trinh

 

 

 

Khởi nghĩa binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên

 

 

 

Hoạt động của Nguyễn Tất Thành

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên kiến thức đã học về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Lời giải chi tiết

Sự kiện, nhân vật lịch sử

Phong trào đấu tranh

Phong trào chống xâm lược

(1858-1884)

Phong trào Cần Vương

(1885-1896)

Phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản (đầu thế kỉ XX)

Đốt tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông

x

 

 

Trương Định

x

 

 

Nguyễn Hữu Huân

x

 

 

Nguyễn Đình Chiểu

x

 

 

Nguyễn Tri Phương

x

 

 

Phạm Văn Nghị

x

 

 

Chiến thắng Cầu Giấy lần 1

x

 

 

Hoàng Diệu

x

 

 

Chiến thắng Cầu Giấy lần 2

x

 

 

Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2

x

 

 

Hàm Nghi

 

x

 

Tôn Thất Thuyết

 

x

 

Khởi nghĩa Ba Đình

 

x

 

Phạm Bành, Đinh Công Tráng

 

x

 

Khởi nghĩa Bãi Sậy

 

x

 

Nguyễn Thiện Thuật

 

x

 

Khởi nghĩa Hương Khê

 

x

 

Phan Đình Phùng

 

x

 

Cao Thắng

 

x

 

Khởi nghĩa Yên Thế

 

x

 

Hoàng Hoa Thám

 

x

 

Phong trào Đông Du

 

 

x

Phan Bội Châu

 

 

x

Đông Kinh nghĩa thục

 

 

x

Lương Văn Can

 

 

x

Vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì

 

 

x

Phan Châu Trinh

 

 

x

Khởi nghĩa binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên

 

 

x

Hoạt động của Nguyễn Tất Thành

 

 

x

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close