Bài tập 2 trang 41 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 41 VBT lịch sử 8: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, trả lời khái quát.

Lời giải chi tiết

- Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp.

+ Ở In-đô-nê-xi-a: nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản tiến bộ ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

+ Ở Phi-lip-pin: cuộc cách mạng 1896-1898 bùng nổ dẫn tới sự ra đời nước Cộng hòa Phi-lip-pin. Nhưng sau đó lại bị đế quốc Mĩ thôn tính.

+ Ở Cam-pu-chia: nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra. Điển hình là khởi nghĩa của A-cha Xoa(1863-1866), Pu-côm-bô (1866-1867).

+ Ở Lào: khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc, khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven.

+ Ở Việt Nam: phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913),…

- Mặc dù diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng các phong trào đều lần lượt thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close