Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 82 VBT lịch sử 8: Đất nước ta vào nửa sau thế kỉ XIX ở trong tình cảnh rối ren

Quảng cáo

Đề bài

Vào nửa sau thế kỉ XIX, đất nước ta ở trong tình cảnh rối ren. Hãy đánh dấu x vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng:

☐ Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược.

☐ Triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.

☐ Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

☐ Kinh tế trì trệ.

☐ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

☐ Phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

☒ Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược.

☒ Triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.

☒ Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

☒ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

☒ Phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close