Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 82 VBT lịch sử 8: Đất nước ta vào nửa sau thế kỉ XIX ở trong tình cảnh rối ren

Quảng cáo

Đề bài

Vào nửa sau thế kỉ XIX, đất nước ta ở trong tình cảnh rối ren. Hãy đánh dấu x vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng:

☐ Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược.

☐ Triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.

☐ Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

☐ Kinh tế trì trệ.

☐ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

☐ Phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

☒ Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược.

☒ Triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.

☒ Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

☒ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

☒ Phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài