Bài tập 1 trang 80 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 80 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân cơ bản làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

a) Nguyên nhân cơ bản làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là:

A. Nhân dân Yên Thế bất mãn với chế độ phong kiến.

B. Thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng đến vùng Yên Thế.

C. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.

D. Xuất phát từ tinh thần yêu quê hương, đất nước và để bảo vệ cuộc sống của mình.

b) Trước sự lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã:

A. Ủng hộ tiền cho Hoàng Hoa Thám để xây dựng căn cứ.

B. Tìm đến Yên Thế để bắt liên lạc với Đề Thám.

C. Tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa.

D. Không có phản ứng gì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

Lời giải chi tiết

a) Chọn D. Xuất phát từ tinh thần yêu quê hương, đất nước và để bảo vệ cuộc sống của mình.

b) Chọn B. Tìm đến Yên Thế để bắt liên lạc với Đề Thám.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close