Bài tập 1 trang 72 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 72 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng: Về nguyên nhân thất bại của vương triều Tây Sơn trước cuộc tấn công của quân Nguyễn Ánh:

☐ Lực lượng quân Nguyễn Ánh mạnh, áp đảo được quân của vương triều Tây Sơn.

☐ Quân Nguyễn Ánh được tư bản Pháp giúp về quân sự.

☐ Vua Quang Trung mất, vương triều Tây Sơn suy yếu, mâu thuẫn nhau.

☐ Nguyễn Ánh được quân lính của Tây Sơn ủng hộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Vua Quang Trung mất, vương triều Tây Sơn suy yếu, mâu thuẫn nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài