Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 71 VBT lịch sử 7: Giải thích chủ trương của vua Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

Đề bài

Giải thích chủ trương của vua Quang Trung thông qua các chiếu lệnh:

- Chiếu khuyến nông

- Đề nghị nhà Thanh “mở cửa ải, thông chợ búa”

- Chiếu lập học

- Lập Viện Sùng chính

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Chiếu khuyến nông: nhằm giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang, nạn lưu vong, phát triển nông nghiệp.

- Đề nghị nhà Thanh “mở cửa ải, thông chợ búa”: tạo điều kiện cho công thương nghiệp phát triển.

- Chiếu lập học: Quang Trung chủ trương lấy việc học làm đầu, nhân tài làm gốc. Bồi dưỡng nhân tài, đóng góp cho việc xây dựng đất nước.

- Lập Viện Sùng chính: dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dùng làm tài liệu học tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài