Bài tập 1 trang 61 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 61 VBT lịch sử 7: Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

Quảng cáo

Đề bài

Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần. Em hãy ghi lại những nét chính về ba khía cạnh dưới đây để chứng minh điều đó:

 

Thời Lý - Trần

Thời Lê Thánh Tông

Triều đình và bộ máy ở trung ương

 

 

Các đơn vị hành chính

 

 

Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về tổ chức hành chính thời Lý-Trần và thời Lê Thánh Tông để so sánh, đánh giá

Lời giải chi tiết

 

Thời Lý - Trần

Thời Lê Thánh Tông

Triều đình và bộ máy ở trung ương

- Đứng đầu là vua, thực hiện chế độ Thái Thượng hoàng.

- Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.

=> Nhà nước quân chủ quý tộc.

- Đứng đầu là vua, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành.

- Giúp việc cho vua có các quan đại thần. Triều đình có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn.

- Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

=> Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ.

Các đơn vị hành chính

- Cả nước được chia thành 12 lộ. Dưới lộ là phủ, châu, huyện, xã.

- Được tổ chức chặt chẽ.

- Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên. Dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

- Đề bạt và thi cử.

- Mở rộng thi cử để tuyển chọn nhân tài.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 21: Ôn tập chương IV
Quảng cáo
list
close
Gửi bài