Bài tập 1 trang 54 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 54 VBT lịch sử 8: Nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới

Quảng cáo

Đề bài

a) Điền dấu x vào ô trống trước câu chỉ nội dung của Chính sách kinh tế mới.

☐ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa);

☐ Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và vừa;

☐ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

b) Tác dụng của Chính sách kinh tế mới đối với nước Nga:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục I: Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925).

Lời giải chi tiết

a)

☒ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa);

☒ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

b)

- Kinh tế Nga Xô viết được phục hồi và phát triển nhanh chóng.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

- Tạo cơ sở kinh tế, xã hội cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng CNXH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close