Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 45 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Điền dấu x vào ô trống chỉ những nguyên nhân mà em cho là đúng:

☐ Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc, dẫn đến những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa.

☐ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a (ra đời vào năm 1882) và khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga (hình thành năm 1907).

☐ Thái tử nước Áo bị ám sát.

☐ Các nước đế quốc muốn gây chiến tranh để đàn áp phong trào công nhân trong nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục I: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

Lời giải chi tiết

☒ Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc, dẫn đến những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa.

☒ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a (ra đời vào năm 1882) và khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga (hình thành năm 1907).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close