Bài 4 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 7 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở bảng sau:

Thời gian

Sự kiện

 

- Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập

 

- Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

 

- Khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ.

 

- Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh.

 

- Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức Đại tổng thống lâm thời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

8 - 1905

- Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập

9 - 5 - 1911

- Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

10 - 10 - 1911

- Khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ.

29 - 12 - 1911

- Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh.

2 - 1912

- Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức Đại tổng thống lâm thời

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Trung Quốc
Quảng cáo
list
close
Gửi bài