Giải bài 4 trang 43 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Những phát biểu nào sau đây mô tả tính chất vật lí, tính chất hóa học? a) Nước sôi ở 100C b) Xăng cháy trong động cơ xe máy c) Lưu huỳnh là chất rắn, có màu vàng d) Con dao sắt bị gỉ sau một thời gian tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí e) Ở nhiệt độ phòng nito là chất khí không màu, không mùi, không vị

Quảng cáo

Đề bài

Những phát biểu nào sau đây mô tả tính chất vật lí, tính chất hoá học?

a) Nước sôi ở 100°C.

b) Xăng cháy trong động cơ xe máy.

c) Lưu huỳnh là chất rắn, có màu vàng.

d) Con dao sắt bị gỉ sau một thời gian tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí.

e) Ở nhiệt độ phòng, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị.


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất vật lí: thể (rắn, lỏng, khí), màu sắc, mùi vị, tính tan, thể tích, khối lượng, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi...

- Tính chất hóa học: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

Lời giải chi tiết

- Phát biểu mô tả tính chất vật lí: a, c, e 

  + Phát biểu a mô tả nhiệt độ sôi của nước.

  + Phát biểu c mô tả trạng thái, màu sắc của lưu huỳnh.

  + Phát biểu e mô tả trạng thái, mùi vị của khí nitơ.

- Phát biểu mô tả tính chất hóa học: b, d

  + Phát biểu b mô tả sự cháy của nhiên liệu xăng.

  + Phát biểu d mô tả sự gỉ của con dao sắt.


Loigiaihay.comQuảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close