Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 11. Em hãy trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị và ý nghĩa nổi bật của nó

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị và ý nghĩa nổi bật của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc Duy tân Minh Trị

Lời giải chi tiết

- Nội dung:

+ Kinh tế: thi hành nhiều cải cách: thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất.

+ Chính trị, xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền; thi hành giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật.

+ Quân sự: Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây.

- Ý nghĩa: Giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nhật Bản
list
close
Gửi bài Gửi bài