Bài 4 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 32 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm nơi diễn ra những trận đánh lớn ở chiến trường Châu Á – Thái Bình Dương

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ trên và nội dung SGK:

Lược đồ chiến trường Châu Á - Thái Bình Dương (1941-1945)

- Hãy điền vào chỗ chấm (…) nơi diễn ra những trận đánh lớn ở chiến trường Châu Á – Thái Bình Dương

- Tô màu các mũi tên của quân Nhật và quân Đồng Minh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến trường Châu Á - Thái Bình Dương (1941-1945)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close