Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 28 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày:

Hình 59

Hình 60

1) Tên nhà máy thủy điện lớn nhất châu Âu thời đó và thời gian nào được đưa vào hoạt động:

2) Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính gì. Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Lời giải chi tiết

1) Hình 59: Nhà máy thủy điện Đơ-nhi-ép, được đưa vào hoạt động tháng 10 - 1932.

2) Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính: là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì đây sẽ giúp đặt nền tảng về mặt chế tạo máy, công cụ sản xuất và năng lượng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close