Bài 4 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 21 tập bản đồ Sử 8. Quan sát lược đồ hình 45 trong SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ hình 45 trong SGK, em hãy:

1) Điền những địa danh có liên quan đến cách mạng Tân Hợi vào lược đồ bên.

Lược đồ cách mạng Tân Hợi 

2) Tô màu thể hiện phạm vi cách mạng lan rộng và nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại.

3) Trình bày kết quả, ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Cách mạng Tân Hợi ( 1911)

Lời giải chi tiết

Lược đồ cách mạng Tân Hợi 

1) 2)

3) Kết quả và ý nghĩa cách mạng Tân Hợi

- Kết quả: Giành thắng lợi

- Ý nghĩa:

+ Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc phát triển.

+ Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close