Câu 33.a, 33.b phần bài tập bổ sung – Trang 94 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 33.a, 33.b phần bài tập bổ sung – Trang 94 VBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm ở hình 33.1 cần phải quay nam châm quanh trục nào ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

33.a.

Trong thí nghiệm ở hình 33.1 cần phải quay nam châm quanh trục nào trong ba trục AB, PQ, IK để hai đèn LED mắc song song, ngược chiều vào hai đầu cuộn dây dẫn luân phiên bật sáng? Giải thích vì sao?

 

hình 33.a - bài 33 trang 94 VBT vật lí 7

Lời giải chi tiết:

Phải quay nam châm quanh trục PQ, IK để hai đèn LED mắc song song, ngược chiều vào hai đầu cuộn dây dẫn luân phiên bật sáng do làm đường sức từ qua cuộn dây biến thiên khi đó xuất hiện dòng điện xoay chiều làm đèn LED sáng.

33.b.

Trong thí nghiệm ở hình 33.2 cần phải quay khung dây theo trục nào trong ba trục AB, PQ, KI để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là dòng điện xoay chiều ?

hình 33.2 - bài 33 trang 94 VBT vật lí 7

Lời giải chi tiết:

Cần phải quay khung dây theo trục AB, KI để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là dòng điện xoay chiều.

Vì khi quay theo các trục này thì đường sức từ qua cuộn dây biến thiên, do đó xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close