Giải bài 3 trang 55 SGK Công nghệ 8

Đọc bản vẽ các hình chiếu (h4.a và h4.b), sau đó đánh dấu (x) vào bảng 3 và 4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với hình chiếu của chúng

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bản vẽ các hình chiếu (h4.a và h4.b), sau đó đánh dấu (x) vào bảng 3 và 4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với hình chiếu của chúng

Lời giải chi tiết

Bảng 3:

Hình dạng khối

A

B

C

Hình trụ

   

x

Hình hộp

x

   

Hình chóp cụt

 

x

 

Bảng 4:

Hình dạng khối

A

B

C

Hình trụ

   

x

Hình hộp

 

x

 

Hình chóp cụt

x

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close