Bài 3 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 35 tập bản đồ Sử 8. Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vào chỗ chấm (…) trong cột thời gian dưới đây sao cho đúng: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải