Bài 3 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 31 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 3, hình 4 dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 3, hình 4 dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

1) Cho biết hai bức hình đó diễn ra sự kiện gì, ở đâu? Vào thời gian nào?

2) Trình bày ngắn gọn vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939

Lời giải chi tiết

1)

2) Vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven:

- Mục đích: nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính.

- Nội dung:

+ Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

+ Tăng cường vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.

+ Cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close