Bài 3 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 22 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian với sự kiện sao cho đúng ở bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền thời gian với sự kiện sao cho đúng ở bảng sau:

Thời gian

Sự kiện

 

Sản lượng công nghiệp tăng 5 lần

 

Cuộc bạo động lúa gạo

 

Đảng cộng sản Nhật Bản được thành lập

 

Đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 12. Nước Đức Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

1914 – 1919

Sản lượng công nghiệp tăng 5 lần

1918

Cuộc bạo động lúa gạo

1922

Đảng cộng sản Nhật Bản được thành lập

1931

Đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close