Bài 2 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ dưới đây, kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ dưới đây, kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1911-1917)

+) Trình bày tóm tắt hành trình của Nguyễn Tất Thành trên tàu Đô đốc Latuso Tơ rê vin đi từ cảng Sài Gòn đến cảng Mác xây:

+) Em hãy kể tên một số địa điểm, thời gian mà Nguyễn Tất Thành đã đến trong thời gian từ năm 1911 đến năm 1917:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Lời giải chi tiết

* Hành trình của Nguyễn Tất Thành trên tàu Đô đốc Latuso Tơ rê vin đi từ cảng Sài Gòn đến cảng Mác xây:

- Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp cho tàu Đô đốc để có cơ hội sang phương Tây tìm con đường cứu nước, cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

* Một số địa điểm, thời gian mà Nguyễn Tất Thành đã đến trong thời gian từ năm 1911 đến năm 1917:

- Xingapo (6/1911) -> Cô lôm bô (6/1911) -> Gibuti (1912) -> Tuynidi (1912) -> Mác xây (1917)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close