Bài 2 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 40 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882)

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882) ở trang 39. Em hãy:

+) Tô các màu khác nhau để thấy rõ chiến sự trên chiến trường Hà Nội lần thứ nhất và lần thứ hai.

+) Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền tên các chỉ huy Pháp bị giết lên lược đồ.

Lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873), lần thứ hai (1882)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Lời giải chi tiết

Lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873), lần thứ hai (1882)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close