Bài 2 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 35 trong SGK, em hãy điền vào chỗ chấm tên, năm sinh, năm mất của nhân vật

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 35 trong SGK, em hãy điền vào chỗ chấm tên, năm sinh, năm mất của nhân vật trong bức hình.

1) Viết đoạn văn về tiểu sử nhân vật đó.

2) Nêu vai trò của nhân vật đó đối với việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lê- nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga

Lời giải chi tiết

1) Nhân vật trong hình 35 SGK là: Vla- đi- mia I- lích Lê-nin (1870  - 1924)

2) Tiểu sử của Lê-nin

Lê- nin tên thật là Vla-đi-mia I-lích Lê-nin. Ông sinh ngày 22-4-1870 mất ngày 21-1-1924. Là con trong một gia đình nhà giáo tiến bộ, ngay từ thời sinh viên, Lê-nin đã tham gia phong trào cách mạng Nga hoàng. Năm 1893, Lê-nin đến thủ đô Pê-téc-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân mác xít ở đây. Sau khi bị bắt và bị đày đi Xi-bia, Lê nin sống ở nước ngoài một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

3) Vai trò của nhân vật đó đối với việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.

- Thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng Mác-xít.

- Cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

- Triệu tập và chủ trì Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga để bàn về cương lĩnh và Điều lệ Đảng.

- Viết nhiều tác phẩm quan trọng phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close