Câu 10.a, 10.b phần bài tập bổ sung – Trang 33,34 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 10.a, 10.b phần bài tập bổ sung – Trang 33,34 VBT Vật lí 9. Trong biến trở con chạy ở hình 10.1a SGK ,để con chạy C ở một vị trí xác định ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

10.a.

Trong biến trở con chạy ở hình 10.1a SGK ,để con chạy C ở một vị trí xác định và lần lượt mắc nói tiếp vào mạch điện hai đầu A và M, rồi hai đầu A và N của biến trở vào mạch điện thì trong hai lần đó cường độ dòng điện có bằng nhau không ? Vì sao?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về dòng điện chạy trong vật dẫn và cơ chế hoạt động của biến trở.

Lời giải chi tiết:

Không bằng nhau vì khi nối tại 2 điểm A và M thì dòng điện không chạy qua cuộn dây nào của biến trở. Nếu mắc tại hai điểm A và N thì dòng điện chạy qua tất cả các cuộn dây của biến trở.

10.b.

Trong biến trở tay quay ở hình 10.1b lần lượt mắc hai chốt A và N rồi B và N thì cường độ dòng điện chạy trong mạch có khác nhau không? Vì sao? 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về dòng điện chạy trong vật dẫn và cơ chế hoạt động của biến trở.

Lời giải chi tiết:

Không bằng nhau vì khi nối tại 2 điểm B và N thì dòng điện không chạy qua cuộn dây nào của biến trở. Nếu mắc tại hai điểm A và N thì dòng điện chạy qua tất cả các cuộn dây của biến trở.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close